Liczby niekompletne, doskonale,zasobne
Kod był wyświetlany 3025 razy.
  /*
 Name: Liczby niekompletne, doskonale,zasobne
 Copyright: GPL GNU
 Data: 17-03-07 15:53
 Zadanie: tworzenie plku z losowymi danymi
 odczytanie pliku przez program, następnie wyrzucenie na ekran oraz
 do pliku roz.txt liczb zosobnych, niekompletnych oraz doskonalych.
*/


#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <fstream>

char * nazwa = "dane.dt";

using namespace std;

void wypelnij();
int sumaDzielnikow(int);
void sortuj();

const int n = 500; // ile liczb losowac?
int * dane = new int[n];
int main()
{
  wypelnij();
  
  int *pomocnicza = new int;
  ifstream rplik;
  rplik.open(nazwa);
  
  int i = n;
  while(rplik>>*pomocnicza)
  {
  dane[i - 1] = *pomocnicza;
  i--;
  }
  delete pomocnicza;
  rplik.close();
sortuj();
    int *niekompletne = new int[n];
    for(int i = 0;i<n;i++)
    niekompletne[i] = -1;
    
   int *doskonale = new int[n];
   for(int i =0;i<n;i++)
    doskonale[i] = -1; 
    
    int *zasobne = new int[n];
   for(int i =0;i<n;i++)
    zasobne[i] = -1; 
  
  int ileZasobnych = 0,ileDoskonalych = 0, ileNiekompletnych = 0;
  
  for(int i = 0;i<n;i++)
  {
  if(sumaDzielnikow(dane[i])>2 * dane[i])
  {
   zasobne[ileZasobnych] = dane[i];
   ileZasobnych++;              
  }    
  
   if(sumaDzielnikow(dane[i])==2 * dane[i])
  {
   doskonale[ileDoskonalych] = dane[i];
   ileDoskonalych++;              
  }  
  
   if(sumaDzielnikow(dane[i])<2 * dane[i])
  {
   niekompletne[ileNiekompletnych] = dane[i];
   ileNiekompletnych++;              
  }  
  }
  ofstream roz;
  roz.open("roz.txt");
  int q=0;
  
  roz<<"Niekompletne:"<<endl;
  cout<<"Niekompletne:"<<endl;
  while(niekompletne[q] != -1)
  {
  if(q%11==0)roz<<endl;
  roz<<niekompletne[q]<<"\t";
  cout<<niekompletne[q]<<"\t";
  q++;
  }
  cout<<endl<<endl;
  roz<<endl<<endl;
  q = 0;
  roz<<"Doskonale:"<<endl;
  cout<<"Doskonale:"<<endl;
  while(doskonale[q] != -1)
  {
  if(q%11==0)roz<<endl;
  roz<<doskonale[q]<<"\t";
  
  cout<<doskonale[q]<<"\t";
  q++;
  }
  cout<<endl<<endl;
  roz<<endl<<endl;
  
  q = 0;
  cout<<"Zasobne:"<<endl;
  roz<<"Zasobne:"<<endl;
  while(zasobne[q] != -1)
  {
  if(q%11==0)roz<<endl;
  roz<<zasobne[q]<<"\t";
  cout<<zasobne[q]<<"\t";
  q++;
  }
  delete pomocnicza;
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
}
void wypelnij()
{
  
  ofstream wplik;
  wplik.open(nazwa);
  
  int dol = 10,gora = 10000;
  
  //if(dol > gora) swap(dol,gora);
  
  srand(time(NULL));
  
  for(int i = 0;i<n;i++)
   wplik<<(rand() % (gora - dol + 1)) + dol<<endl;
   
  
  wplik.close();
}
   
int sumaDzielnikow(int liczba)
{
 int suma = 0;
 for(int i = 1;i<=liczba;i++)
 {
 if(liczba % i == 0) suma += i;    
 }  
 return suma;
}

void sortuj()
{
 
  for(int i = 0; i<n; i++)
  for(int q = n - 1; q>=1;q--)
  if(dane[q] < dane[q - 1])
  {  
  swap(dane[q],dane[q-1]);      
  }
   
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT